Konkurrencebetingelser

Generelle vilkår for deltagelse i konkurrencer

Følgende generelle vilkår gælder ved deltagelse i alle konkurrencer arrangeret af Roslev Trælasthandel A/S herunder XL-BYG ROSLEV og XL-BYG ROSLEV, Ikast. Herefter alle benævnt ROSLEV.

ROSLEV kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset forum som f.eks. Facebook, LinkedIn, roslev.dk eller andre af vores lokale hjemmesider, eller i vores butikker, ved deltagelse på vores messer, kupon i trykte medier osv.

Hvem kan deltage:

Deltageren skal være fyldt 18 år for at deltage. ROSLEV forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på deltagerne, og udelukke deltagere under 18 år. Du skal være bosiddende i Danmark.
 
Deltageren kan ikke udnytte et alias til at deltage i konkurrencerne. Vi forbeholder os retten til ikke at udlevere præmier til vindere der har anvendt et alias. 
 
Ansatte i ROSLEV og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer. Vi forbeholder os ret til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages. Ansatte hos samarbejdspartnere og deres husstand må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.
 
Deltagelsen i vores konkurrencer er gratis, med mindre andet er angivet. Hver person kan kun deltage én gang.
 
Tilmeldinger indsendt/afleveret efter konkurrencen er afsluttet vil ikke indgå i udvælgelsen af vinderen. ROSLEV alene vurdere om tilmeldingen lever op til betingelserne, og hermed kan godkendes.
 
Når du deltager i en konkurrence eller event ved ROSLEV, accepterer du konkurrencebetingelserne.
 

Vindere af konkurrencer:

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte, via sociale medier, e-mail eller telefon.

Vi forbeholder os ret til at offentliggøre firma, navn, by samt billede på vinderen af en konkurrence eller event på såvel roslev.dk som på vores andre lokale hjemmesider under XL-BYG og på de sociale medier relevant for konkurrencen, som ROSLEV anvender. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen form for vederlag.

Udtrækkes en konkurrencedeltager mere end én gang, ved konkurrence med øvrige præmier, forbeholder vi os retten til at udtrække en ny vinder.  

Hvis der er flere en 10 vindere i samme konkurrence, forbeholder vi os ret til ikke at offentliggøre dem.

Svarer vinderen ikke tilbage på vores henvendelse indenfor 7 arbejdsdage, så vil han/hun miste rettigheden til præmien, og der vil i stedet blive trukket en ny vinder.


Præmier:

Præmier skal afhentes på stedet for konkurrencen. ROSLEV er ikke forpligtet til at fremsende eller levere præmier til vinderen.

Præmier kan ikke ombyttes til kontanter. 

I forbindelse med afhentning af præmier kan ROSLEV kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som f.eks. pas eller kørekort.

En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder, hvis personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

Sådan deltager du i konkurrencer på Facebook:

Du deltager ved at skrive det rigtige svar i kommentarfeltet i Facebook opslaget.

Når konkurrencen er afsluttet, trækkes der lod blandt de rigtige svar. Efterfølgende vil vinderen blive offentliggjort på Facebook. Man kan kun deltage én gang pr. person.


Personlige oplysninger:

Dine personlige oplysninger vil blive brugt, hvis vi evt. skal sende præmien til dig og til, at vi i henhold til gældende lovgivning kan informere SKAT om, at der er betalt gevinstafgift af præmien. Dine privatoplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med dette og bliver kun delt med leverandøren af præmien samt SKAT.

Konkurrencedeltagere accepterer, at ROSLEV må offentliggøre firma, navn, by og foto på ROSLEVs platforme. (se pkt. vindere af konkurrencer).

Alle øvrige oplysninger indsamlet i forbindelse med konkurrencen bliver slettet efterfølgende, når vinderen er kontaktet, og præmien er modtaget.


Supplerende:

ROSLEV er ikke ansvarlig for trykfejl og forkert udleverede præmier. ROSLEV forbeholder sig retten til, løbende med konkurrence, at revidere og ændre regler samt betingelser.

Hvis der er mistanke om snyd, har ROSLEV ret til at kontrollere og udelukke konkurrencedeltagere.

ROSLEV forbeholder sig retten til at blokere / slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder, samt ret til at afslutte/stoppe konkurrencer uden varsel.

ROSLEVs afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig. Deltageren kan ikke efterfølgende rette krav mod ROSLEV.